Velkommen til Nilsen Brokers

Fra 01.01.2019 besluttet Nilsen Brokers RE AS (NB RE), Østerås og Fairwater Marine AB, å inngå samarbeid ved at Fairwater etablerte norsk filial som norsk registrert utenlandsk foretak (''NUF')' med samme adresse som NB RE.
Den Nye filialen heter Fairwater Nilsen med organisasjonsnummer 922 209 820, der Truls Ingar Nilsen fortsetter som daglig leder.
Alle forsikringstakere med forsikringsavtaler som megles av NB RE og som har fornyelsesdato i 2019, vil få tilbud om å overføre disse til Fairwater Marine AB ved Fairwater Nilsen.

Vi forventer at filialkontoret vil være fullt operativt fra 1. april 2019.

For ytterligere informasjon vennligst kontakt:
Jan Risinger: +46 738 000 926
Truls Ingar Nilsen: +47 907 20 225
On the 1st Jan 2019 Nilsen Brokers RE AS (NB), Østerås and Fairwater Marine AB (FMAB), Stockholm have entered an cooperation-agreement through the establishment of a FMAB branch office at the same address as Nielsen Brokers RE AS.
The new branch office will operate under the name of Fairwater Nilsen ("NUF" Reg. No 922 209 820), and Truls Ingar Nilsen will continue as the CEO of the establishment.
Clients holding insurance contracts where NB is acting as insurance broker will receive an offer to transfer their contracts to FMAB through Fairwater Nilsen.

We estimate that the Branch office is fully operational 1st April 2019.

For further information please contact:
Jan Risinger: +46 738 000 926
Truls Ingar Nilsen: +47 907 20 225