Velkommen til Nilsen Brokers

Nilsen Brokers er forsikringsmeglere med bred og lang internasjonal erfaring og kontaktnett innen forsikring og reassuranse. I 2017 feirer vi 50 år.

I dag er vår virksomhet først og fremst rettet mot

  • Ansvar, styreansvar, kriminalitetsforsikring,
    profesjonsansvar og cyberrisiko.
  • Spesielle forsikringsordninger.
  • Administrasjon av forsikringsløsninger for risiko
    utenfor Norge gjennom lokale samarbeidspartnere.
  • Reassuranse.
Vi selger kun ett produkt - SERVICE.

*